Usługi

Usługi eksperckie i doradztwo

NAVIMOR oferuje usługi eksperckie i doradztwo w następujących zagadnieniach:

R

wykonywanie oszacowania wartości statków w budowie na zlecenie i potrzeby banków-wierzycieli

R

opracowanie koncepcji transakcji i opracowanie dokumentów (umowy, protokoły, oświadczenia) do wykonania budowy statków – na zlecenie i według potrzeby banków-wierzycieli (także dokończenie budowy statków przejętych jako przedmiot zastawów)

R

udział w restrukturyzacji i windykacji wierzytelności z umów kredytowych, w tym wykonanie czynności przy przejmowaniu statków w budowie

R

doradztwo dla banków w zakresie przemysłu okrętowego i żeglugi, w tym: standardy umów na budowę i sprzedaż statków, udział w negocjacjach

R

doradztwo dla banków w zakresie przemysłu okrętowego i żeglugi, w tym: standardy umów na budowę statków, udział w negocjacjach – według bieżących zleceń banków

R

audyty techniczne podmiotów i działalności stoczni oraz poszczególnych projektów – budów statków

Nadzory techniczno-finansowe

Już w 1992 roku zostały opracowane i wdrożone nadzory techniczno-finansowe nad budowami statków. Była to odpowiedź dla banków finansujących tak skomplikowane zadania jak budowa statków – w zawsze trudnych warunkach polskiego przemysłu okrętowego Praktyka potwierdziła przydatność koncepcji takich nadzorów. Podejmowane przez inne firmy próby w prowadzeniu nadzorów według wzorów i standardu NAVIMOR wskazały również na utrwalenie się naszego produktu na rynku. Zebrane przez NAVIMOR doświadczenia umożliwiły wdrożenie takich nadzorów również dla realizacji kompletnych zadań inwestycyjnych w innych branżach (instalacje przemysłowe, infrastruktura, budownictwo). Oferowane przez NAVIMOR procedury postępowania i zarządzania zweryfikowane były przez Lloyd’s Register Quality Assurance. Uznanie jakości potwierdzone certyfikatami ISO 9002 w 1999 roku oraz ISO 9001 w 2003. Zespół i Spółka zyskały unikalne doświadczenia i szkolenie w zapewnieniu jakości i rzetelności wykonywanych specyficznych usług.

Celem nadzorów techniczno-finansowych jest zapewnienie dla kontrahentów stoczni i instytucji finansowych zmniejszenia ryzyk oraz zapewnienia bieżącej kontroli i zgodności wykorzystania kredytów udostępnianych stoczni zgodnie z celem i terminami określonymi w umowach, z zapewnieniem, że kwota zaangażowania kredytowego będzie odpowiadać rzeczywistemu stanowi zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego.