Polityka Prywatności

 

 • 1 [Administrator]
 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka z o.o. NAVIMOR z siedzibą w Gdańsku wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 211755, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 5832870346, o kapitale zakładowym 55.040 zł opłaconym w całości.
 3. NAVIMOR podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności.
 4. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady przetwarzania i udostępniania danych i informacji o Użytkownikach Serwisu.
 • 2 [Zakres przetwarzania danych]
 1. NAVIMOR przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez NAVIMOR usług.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.
 3. NAVIMOR nie gromadzi danych o adresach (tzw. IP) komputerów.
 • 3 [Pliki Cookies]
 1. Korzystanie z Serwisu powoduje zapisanie i przechowywanie przez Użytkownika, który z niego korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Dzięki tym plikom NAVIMOR może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.
 2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików cookies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.
 • 4 [Zabezpieczenie danych osobowych]
 1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. NAVIMOR zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 4. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są przetwarzane dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy NAVIMOR.
 • 5 [Udostępnienie danych]
 1. NAVIMOR nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom.
 2. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie obowiązujących przepisów i wyłącznie w ich zakresie.
 3. NAVIMOR nie wysyła materiałów reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do oświadczenia decyzji o otrzymywaniu na adres poczty elektronicznej wysyłanych przez NAVIMOR informacji i materiałów.
 • 6 [Prawa osób, których dane są przetwarzane]
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez NAVIMOR ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych.
 2. NAVIMOR może udostępnić po zalogowaniu stronę internetową, za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć.
 3. Po usunięciu danych osobowych, NAVIMOR będzie uprawniony przetwarzać jedynie te dane, które będą niezbędne zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.
 4. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie stanowią danych osobowych Użytkownika.
 • 7 [Zmiana polityki]
 1. NAVIMOR może dokonać zmiany polityki prywatności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów lub zmiany funkcjonalności, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przez NAVIMOR w formie elektronicznej zawiera odpowiedni regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.