Doświadczenie

NAVIMOR posiada unikalne doświadczenie w gospodarce morskiej

Najważniejsze projekty zrealizowane przez NAVIMOR:

R

wykonanie na zlecenie banków-wierzycieli nadzorów techniczno-finansowych budowy statków przez prywatne spółki w Szczecinie, Gdańsku i Świnoujściu, łącznie z prowadzeniem bankowych rachunków powierniczych / zastrzeżonych do finansowania budowy jednostek

R

opracowanie rekomendacji dla inwestycji w terminalu rudowo-węglowym portu w Gdańsku

R

wykonanie oszacowania wartości statków w budowie na zlecenie i potrzeby banków-wierzycieli oraz wykonanie nadzorów techniczno-finansowych budowy statków przez spółkę Stocznia Szczecińska Nowa

R

opracowanie koncepcji strategii działania poszczególnych banków- wierzycieli spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding, udział w restrukturyzacji i windykacji z umów kredytowych (w tym przejęcie statków w budowie, opracowanie koncepcji transakcji i opracowanie dokumentów do dokończenia budowy statków

R

doradztwo dla banków w zakresie przemysłu okrętowego i żeglugi, w tym: standardy umów na budowę statków, udział w negocjacjach – według bieżących zleceń banków

R

opracowanie koncepcji, organizacja i zarządzanie spółkami zadaniowymi do budowy statków (BEGESTO Sp. cywilna, BUILDSHIP Sp. z o.o.)

R

wdrożenie nadzorów techniczno-finansowych budowy statków do praktyki polskich banków