Usługi eksperckie, doradztwo i nadzory techniczno-finansowe

O firmie

Działamy współcześnie, w aktualnym otoczeniu i warunkach koniunktury. Rozumiemy długie cykle w żegludze oraz zmiany wymagań wobec statków i technologii. Dbamy o jakość usług i o środowisko – nie tylko morskie.

Nasze usługi

Wykonujemy usługi doraźne i trwające wiele miesięcy. Sprawdzamy zgodność i kompletność dokumentów transakcyjnych. Przygotowujemy projekty i wydajemy rekomendacje zmian. Nadzorujemy i kontrolujemy prawidłowość wykonania umów.

l

Usługi eksperckie i doradztwo

Pracujemy dla wymagających Klientów. Realizujemy często zamówienia unikalne – do pojedynczych inwestycji. Od analizy wariantów do oceny realności wykonania.

h

Nadzory techniczno-finansowe

Pilnujemy aby plan finansowy i harmonogram budowy statku były wykonane zgodnie z zawartymi umowami z armatorem i z bankami.

Doświadczenie

W dobrej współpracy budujemy od lat nasze doświadczenie. Korzystamy z dorobku poprzedników. Mamy przegląd sytuacji w gospodarce morskiej od ponad trzydziestu lat.